Contacteer ons

051 46 63 82

Vertuur ons een e-mail

Contact details:

Bericht:

Travel Insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel:

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Car Insurance Quote

Contact details:

Your car

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Life Insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

House Insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Infofiche kredietbemiddelaar

Identiteit

Zakenkantoor Van Haecke

Egemstraat 26

8740 Pittem

Telefoonnummer: 051/466382

E-mailadres: info@zakenkantoor-vanhaecke.be

Registratie

Register: FSMA

Ondernemingsnummer: 0445.238.611

Verificatie register: www.fsma.be > Toezicht > Financiële dienstverleners > Tussenpersonen > Bemiddelaars in hypothecair krediet

Verbondenheid

Als kredietbemiddelaar werk ik uitsluitend samen met volgende kredietgevers: Elantis, Credimo en demetris

Klachten

Alle klanten, zowel natuurlijke als rechtspersonen met klachten, kunnen een beroep doen op de interne klachtendienst van de kredietgever.

Normaliter treft u op de website van de kredietgever de klachtenbehandelingsprocedure aan. Zoniet kan u die steeds opvragen bij de kredietbemiddelaar of de kredietgever.

Indien het antwoord van de interne klachtendienst u geen voldoening schenkt, kan u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin) die instaat voor de buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

Na onderzoek van de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht, zal Ombudsfin een uitspraak doen in de vorm van een advies. Behalve wat betreft de geschillen inzake de basisbankdienst betreft, zijn deze adviezen niet bindend. Ze zijn ook niet vatbaar voor beroep.

Commissie

Voor de bemiddeling ontvangt de bemiddelaar een commissieloon waarvan het bedrag op heden nog niet gekend is. Het werkelijke bedrag zal worden vermeld in de ESIS die u voorafgaandelijk aan het afsluiten van de kredietovereenkomst zal worden overgemaakt. De klant/consument heeft het recht om informatie te vragen aan de kredietbemiddelaar omtrent, de variatie in en de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de verschillende kredietgevers die de aan de consument aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken. De kredietbemiddelaar verstrekt deze informatie op verzoek van de klant/consument.

OMBUDSFIN

Ombudsman in financiële geschillen Françoise SWEERTS, Ombudsman

North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2 1000 Brussel Tel. : +32 2 545 77 70 Fax : +32 2 545 77 79 E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Bedrijfsgegevens:

BVBA Zakenkantoor Vanhaecke

Egemstraat 26
8740 Pittem
Ondernemingsnr. 0445.238.611
FSMA a 17362

Contact gegevens

E-mail address:
info@zakenkantoor-vanhaecke.be

051 46 63 82

Maandag:

8.30 tot 12u en 13u tot 18u

Dinsdag:

8.30 tot 12u en 13u tot 18u

Woensdag:

8.30 tot 12uen 13u tot 17u

Donderdag:

8.30 tot 12u en 13u tot 18u

Vrijdag:

8.30 tot 12u en 13u tot 17u